Cradle Drop Down Panel

  • بخش اصلی تابلو کشویی Cradle می باشد که کلید کشویی در آن قرار می گیرد.
  • Cradle شامل شاتر ، بوشینگ های ورودی و خروجی و کلید زمین می باشد.
  • سکسیونر زمین بر روی محفظه ثابت (Cradle) نصب خواهد شد.
  • تجهیزات جانبی زیر قابل نصب بر روی محفظه ثابت کلید (Cradle) کلید می باشند:
   • قفل الکترومکانیکی درِ محفظه جهت جلوگیری از باز شدن در هنگام جدا نبودن دژنگتور از باسبار اینترلاک بین کلید و درِ محفظه جهت جلوگیری از داخل نمودن کلید در حین باز بود در کنتاکت کمکی نشان دهنده وضعیت قرارگیری دژنگتور درون محفظه قفل های سوییچی اینترلاک سکسیونر زمین
   • قفل الکترومکانیکی سکسیونر زمین
   • کنتاکت کمکی وضعیت سکسیونر زمین