سکسیونرهای فشار متوسط و فشار قوی با عایق هوا

شرکت صنایع برق آذرکلید با همکاری شرکت IDEA 45 ایتالیا ، تولید کننده و تامین کننده کلیدهای فشار متوسط داخلی و هوای آزاد تیغه ای تا سطح 36 کیلوولت و همچنین سکسیونرهای هوای آزاد فشار قوی تا سطح 550 کیلوولت می باشد.

حاصل تجربه بیش از 40 سال همکاری ، طراحی و تولید کلیدهای فشار متوسط و فشار قوی با بالاترین ضریب اطمینان با محدوده ولتاژ و جریان گسترده برای شرایط محیطی سخت و آلوده و با بازده حرارتی زیاد می باشد.

سکسیونرها بر اساس استانداردهای IEC6227-1 و IEC62271-102 طراحی و تولید می شوند.

 

Technical data – DS2A
Rated voltage (Ur)kV72.5123145170245300362420550
Rated frequency (fr)Hz50/6050/6050/6050/6050/6050/6050/6050/6050/60
Rated nominal current (Ir) Up ToA400040004000400040004000400040004000
Rated short-withstand current,kA/s63/363/363/363/363/363/363/363/363/3
rated duration of short circuit (Ik,          
tk) Up To          
Rated peak withstand currentkAp164164164164164164164164164
(Ip) Up To          
Rated power frequency          
withstand voltage for 1 minute          
To earth and between poleskV140230275325460395450520620
Across the insulating distancekV160265315375530435520610800
Rated lightning impulse          
withstand voltage (1.2/50 µs)          
To earth and between poleskVp32555065075010501050117514251550
Across the isolating distancekVp37563075086012001050117514251550
       (+170)(+205)(+240)(+315)
Rated switching impulse          
withstand voltage          
To earthkVp85095010501175
Between poleskVp1275142515751760
Across the isolating distancekVp700800900900
       (+245)(+295)(+345)(+450)