تابلویی RTU هوایی و RTU تفاوت

Posted

AZAR-RTU نام تجاری Remote Terminal Unit ( RTU ) شرکت صنایع برق آذرکلید می باشد. RTU یک واسط ارتباطی است که داده های تله متری را به مرکز کنترل ( Dispatching ) ارسال و یا بر اساس دستورات صادره از مرکز کنترل ، وضعیت عملکرد تجهیزات را تغییر و یا اطلاعات لازم را دریافت می نماید.مجموعه RTU ساخت شرکت آذرکلید با کارکرد ارسال فرمان از راه دور جهت تغییر وضعیت کلیدها ( سکسیونر و دژنگتورهای پست های توزیع نیرو ، سکسیونر هوایی ، جریان ریکلوزر و سکشنالایزر ) و دریافت اطلاعات لازم از وضعیت کلیدها و رله های حفاظتی ، […]

مقايسه رفتار كليدهاي خلاء و گازي فشار متوسط

Posted

وظيفه كليد قطع¬كننده قدرت (Circuit Breaker) قطع و وصل مدار الكتريكيدر شرايط مختلف عبور جريان مي¬باشد. كليد مذكور بايد توانايي جدا كردن دو سر كنتاكت و خاموش كردن قوس بوجود آمده را بدون تأثير بر محيط اطراف و بي¬درنگ داشته باشد، بدين منظور كليد بايد شرايط و محيط عايقي لازم براي خاموش كردن جرقه الکتریکی را دارا بوده و ضمناً تحمل ولتاژهاي گذراي بوجود آمده در دو سر كنتاكت را در هنگام قطع جرقه داشته باشد. بنابراين مسئله اصلي، خاموش كردن جرقه و جايگزيني آن با ماده يا محيط عايقي است كه توانايي جلوگيري از ادامه و برقراري مجدد عبور […]

فیبر نوری

Posted

انتقال اطلاعات به بخش مهمی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. شبکه های ارتباطی صنعتی ، پیش نیاز اساسی برای دیجیتالی شدن در دنیای انتقال اطلاعات است. در نتیجه سیستم های اتوماسیون شبکه توزیع نیروی برق به خدمات ارتباطی مدرن و نوینی نیاز دارد. تاسیسات صنعت برق به شدت تحت تأثیر نیاز کلی برای افزایش انتقال نیرو ، فناوری های سبز و پایدار و همچنین گسترش منابع انرژی و ذخیره آن است. شرکت های خدمات توزیع برق سعی می کنند کیفیت انتقال انرژی را بهبود بخشند ، زمان خاموشی برق و هزینه های عملیاتی و نگهداری را کاهش دهند. […]