SF6 Pressure Sensor

با استفاده از سنسور فشار گاز ساخت شرکت آذرکلید ، می توان مقدار گاز SF6 موجود در سکسیونرهای تابلویی و هوایی و تابلوهای GIS را اندازه گیری نمود. سنسور فشار گاز ساخت شرکت آذرکلید ، یکپارچه بوده و به همین دلیل احتمال نشتی گاز SF6 وجود نخواهد داشت.

برای نمایش فشار ، واحد اندازه گیری فشار ( دانگل – Dongle ) مدل Pro ساخت شرکت آذرکلید پیشنهاد می شود. توسط این دانگل ، مقدار فشار گاز SF6 بصورت عددی ( در واحد بار ) ، بصورت درصد و همچنین بصورت پیغام فشار نرمال ( OK ) و یا پایین ( NOT OK ) نمایش داده می شود. واحد اندازه گیری فشار- مدل Pro ساخت شرکت آذرکلید ، علاوه بر نمایشگر دارای ۵ عدد LED است که توسط آنها می توان روشن یا خاموش بودن دستگاه ، اتصال صحیح به سنسور فشار ، وضعیت شارژر باتری دانگل و آلارم های High Pressure و Low Pressure را نشان داد.

کلیه پارامترهای ذکر شده و همچنین محدوده نرمال بودن فشار گاز را می توان با استفاده از کلیدهای تعبیه شده بر روی آن برای دانگل تعریف کرد.
ویژگی دیگر استفاده از این واحد اندازه گیری ، امکان نصب و استفاده سنسور بر روی سکسیونرهای موتوری یا دستی ، بدون نیاز به سیم کشی و تغذیه می باشد. اپراتور باید دانگل را همانند یک تلفن هوشمند شارژر کرده و برای اندازه گیری فشار گاز SF6 ، سیم آن را به سنسور نصب شده بر روی سکسیونر متصل کند.

در واحد اندازه گیری فشار مدل Simple ، بجای نمایشگر از دو عدد LED استفاده شده که وضعیت گاز SF6 موجود در سکسیونر ، با رنگ سبز به معنی نرمال بودن مقدار گاز و قرمز به معنی پایین بودن فشار ( آلارم ) نمایش داده می شود.

General Information
Climatic Data
Ambient temperature (operation)-۲۵ ÷ +۷۰ °C
Humidity at 25 °C no condensation۹۵% to 25 °C
Coolingn.a.
General Data
Sensor Dimensions (w-d-h)۲۵ - ۲۸.۵ - ۶۵ mm
Dongle Pro Dimensions (w-d-h)۷۶.۵ - ۱۴۱ - ۳۸ mm
Dongle Simple Dimensions (w-d-h)۷۶.۵ - ۱۴۱ - ۳۸ mm
Input Data
Sensor Nominal Input Voltage۱۰ - ۲۰ VDC
Sensor Input Current۴ - ۲۰ mA
Dongle Pro Battery۳۸۰ mAh
Dongle Simple Battery۳۸۰ mAh
Dongle Pro ChargingUSB Power Adapter ( 5 VDC )
Dongle Simple ChargingUSB Power Adapter ( 5 VDC )
Output Data
Sensor Output currentAnalogue 4 – ۲۰ mA ( 2-wire )
Measuring RangeC
Sensor Measuring Range۰ to 1 Bar