سکسیونر گازی قابل قطع زیر بار تابلویی سری IM6

 • سکسیونر قابل قطع زیربار تابلویی سری IM6 دارای بدنه رزین اپوکسی بوده که با گاز دی الکتریک SF6 با فشار مطلق 150Kpa پرشده است و به سکسیونرگازی کمپکت معروف می­باشد.
 • این کلیدها دارای کنتاکت های ثابت و متحرک می­باشد که کنتاکت های ثابت در بالا و پایین و کناره سمت چپ کلید قرار دارند. کنتاکت ثابت پایینی به ­صورت L می­باشد و کنتاکت کناره سمت چپ نیز کنتاکت زمین کلید می­باشد. کنتاکت متحرک کلید نیز حرکت دورانی داشته در هنگام وصل کلید کنتاکت های ثابت بالا و پایین کلید و در حالت زمین نیز کنتاکت ثابت دیواره چپ کلید را به کنتاکت ثابت پایین متصل می­نماید.
 • با توجه به وضعیت گفته شده برای کنتاکت ها در این کلید هیچگاه امکان زمین نمودن کلید در هنگامی که کلید وصل است وجود ندارد.
 • سکسیونرهای سری IM6 دارای سه مدل مکانیزم به شرح زیر می­باشند:
  • مکانیزم KS: مکانیزم قطع و وصل دستی سکسیونر با یک فنر _ سکسیونر با این مکانیزم با کد IM6S عرضه می­شود.
  • مکانیزم KSM : مکانیزم قطع و وصل موتوری سکسیونر _ سکسیونر با این مکانیزم با کد IM6S-M عرضه می­شود.
  • مکانیزم KP: مکانیزم قطع و وصل با دوفنر سکسیونر – این مکانیزم بر روی سکسیونرهای فیوزدار این نصب می­شود و کد آن IM6P-TF می­باشد.
 • امکان نصب چهار مدل قفل سوییچی بر روی سکسیونرها، جهت ایجاد محدودیت در تغییر وضعیت کلید و یا تامین اینترلاک های مورد نیاز وجود دارد.
 • سکسیونر فیوزدار مجهز به سکسیونر زمین می­باشد. بنابراین در این مدل سکسیونر در هنگام زمین نمودن دو سمت فیوزها و سرکابل خروجی زمین می­شوند.
 • بر روی سکسیونرهای سری IM6 دو مدل کنتاکت کمکی نشان دهنده وضعیت خط و نشان دهنده وضعیت خط و زمین، قابل نصب می­باشند.
 • قابلیت نصب بوبین قطع بر روی سکسیونرهای فیوزدار وجود دارد.
 • بوبین های قطع سکسیونر فیوزدار با با ولتاژهای کاری 48 , 110 , 220 V-AC/DC ارایه می­شوند.
 • در سکسیونرهای موتوردار، عمل قطع و وصل سکسیونر مستقیم توسط موتور انجام می­شود و این مدل سکسیونر نیازی به بوبین قطع و وصل جهت عملکرد ندارد.
 • ولتاژ کاری موتور سکسیونرهای موتوردار 48 , 110 , 220 V-AC/DC می باشند
Main electrical characteristics
Rated voltagekV1217,52436
Rated power-frequency withstand voltage 50Hz 1minkV (r.m.s.)28385070
Rated lightning impulse withstand voltagekV (peak)7595125170
Rated frequencyHz50-60
Rated currentA630 1000400 630 1000
Rated short-circuit currentkA16 - 1s 20 - 3s 25 - 1s 16 - 1s 20 - 1s 20 - 2s
Peak valuekA40 50 62,540 50