دژنگتور خلا کشویی سری WL-r

 • دژنگتورهای کشویی سری WL-r مناسب استفاده در تابلوهای کشویی سری SYSclad می­باشند.
 • دژنگتور کشویی سری WL-r دارای یک محفظه ثابت به نام Cradle می­باشد.
 • دژنگتور کشویی سری WL-r مجهز به بوبین­های قطع و وصل، موتور و کنتاکت­های کمکی نشان­گر وضعیت قطع و وصل کلید می­باشد.
 • این دژنگتور دارای اینترلاک با درِ تابلو، قفل الکترومغناطیسی جهت ایجاد اینترلاک با ارابه، کنتاکت کمکی نشان­دهنده وضعیت کلید درون Cradle جهت جلوگیری از وصل کلید درحین داخل یا خارج شدن از محفظه و کنتاکت کمکی نشان­گر وضعیت شارژ و دشارژ فنر دژنگتور می­باشد.
 • سکسیونر زمین بر روی محفظه ثابت (Cradle) نصب خواهد شد.
 • تجهیزات جانبی زیر قابل نصب بر روی محفظه ثابت کلید (Cradle) کلید می­باشند:
  • قفل الکترومکانیکی درِ محفظه جهت جلوگیری از باز شدن در هنگام جدا نبودن دژنگتور از باسبار
  • اینترلاک بین کلید و درِ محفظه جهت جلوگیری از داخل نمودن کلید در حین باز بود در
  • کنتاکت کمکی نشان­دهنده وضعیت قرارگیری دژنگتور درون محفظه
  • قفل­های سوییچی اینترلاک سکسیونر زمین
  • قفل الکترومکانیکی سکسیونر زمین
  • کنتاکت کمکی وضعیت سکسیونر زمین
 • دژنگتور کشویی Sarel این قابلیت را دارد تا بدون هیچ تغییری جایگزین کلیدهای کشویی ABB در تابلوهای ABB شود.

Main electrical characteristics
Rated voltage kV 12 17,5 24
Rated power-frequency withstand voltage 50Hz 1min kV (r.m.s.) 28 38 50
Rated lightning impulse withstand voltage kV (peak) 75 95 125
Rated frequency Hz 50-60
Rated current A 630
1250
1600
2000
2500
3150
630
1250
1600
2000
2500
Breaking capacity KA 25
31,5
40
25
31,5
Rated short-circuit current kA 25 - 3s
31,5 - 3s
40 - 3s
25 - 3s
31.5 - 3s
Peak value kA 62,5
80
100
62,5
80