انتقال اطلاعات به بخش مهمی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. شبکه های ارتباطی صنعتی ، پیش نیاز اساسی برای دیجیتالی شدن در دنیای انتقال اطلاعات است. در نتیجه سیستم های اتوماسیون شبکه توزیع نیروی برق به خدمات ارتباطی مدرن و نوینی نیاز دارد. تاسیسات صنعت برق به شدت تحت تأثیر نیاز کلی برای افزایش انتقال نیرو ، فناوری های سبز و پایدار و همچنین گسترش منابع انرژی و ذخیره آن است. شرکت های خدمات توزیع برق سعی می کنند کیفیت انتقال انرژی را بهبود بخشند ، زمان خاموشی برق و هزینه های عملیاتی و نگهداری را کاهش دهند. این موارد رقابتی در بازار همراه با تغییر الگوی مصرف و انتقال بار ، نیاز به تعداد زیادی دستگاه هوشمند در شبکه برق دارند. کلیه دستگاههای مدرن مانند سنسورهای خط ، کنتورهای هوشمند ، کنترل کننده های انواع تجهیزات شبکه ، RTU ها و غیره حجم عظیمی از داده ها را تولید می کنند. آنچه کاملاً مشهود است ، چنین تغییراتی در شبکه های توزیع برق ، به درجه بالاتری از اتوماسیون ، کنترل و نظارت در کلیه سطوح نیاز دارد. در نتیجه شبکه های صنعتی هوشمند به منظور حل چالش های اتوماسیون توزیع ، ارتباطات دو طرفه با تاخیر کم ، افزایش قابلیت اعتماد ، نیاز دارند تا از روش های مدرن تر و به روز تری برای ارتباطات استفاده کنند.
هر کدام از تکنولوژی های ارتباطی مزایا و معایب خود را دارد ؛ بهای تجهیزات ، پیچیدگی پیاده سازی ، در دسترس بودن تجهیزات ، هزینه های سرویس و نگهداری ، قابلیت سازگاری با تجهیزات موجود و غیره. در نتیجه برای انتخاب یک تکنولوژی ارتباطی باید موارد مختلفی را بررسی کرد. به توجه به اینکه در بحث توزیع نیروی برق ، بستر ارتباطی داخل شهر می باشد ، در نتیجه فاکتورهای اولیه و اصلی برای این تصمیم گیری ، محدودیت های ایجاد شده شهرسازی است ؛ مانند ساخت و سازهای روزانه ، تغییرات روزانه در فضاهای خالی ، نویز و تداخلات طبیعی مثل باران و برف ، محدودیت های سرویس و نگهداری در طول روز.
در این جزوه سعی شده است به صورت خیلی خلاصه راجع به بسترهای ارتباطی روز دنیا اطلاعاتی ارائه شود. این تکنولوژی ها شامل شبکه WAN ( اترنت کابلی ) ، شبکه WiFi ( بیسیم ) و رادیو می باشد. پس از آن کمی بیشتر راجع به تکنولوژی و بستر فیبر نوری توضیح داده شده است.
این جزوه فقط جهت آشنایی اولیه با تکنولوژی فیبر نوری نوشته شده و قطعا برای تصمیم گیری قطعی در مورد پیاده سازی یک تکنولوژی به اطلاعات خیلی بیشتر و عمیق تر نیاز است که در این جزوه نمی گنجد. امیدواریم این جزوه شروع بحث های عمیق تر آینده در مورد مزایای فیبر نوری نسبت به رادیو باشد.