قسمت سوم مقاله فیبر نوری

معرفی فناوری رادیوی و تجهیزات

 

سیگنال های رادیویی:

سیگنال‌های رادیویی از جنس نور و یا به زبان مهندسی ، سیگنال‌های الکترومغناطیسی هستند. سیگنال‌های رادیویی نیز می‌تواند توسط اجسام منعکس شوند. موج رادیویی می‌تواند مانند امواج معمول در اقیانوس عمل کند. اگر دو موج با هم تلاقی کنند، در صورتی که همسو باشند ، موج جدیدی را شکل می‌دهند که بسیار بزرگتر از هر دو موج به صورت انفرادی است.

اگر دو موج تلاقی كنند و فرود يك موج با فراز موج دیگر در یک صف قرار بگيرند، دو موج‌ همدیگر را خنثی خواهند کرد. امواج رادیویی نیز به همان شیوه عمل می‌کنند. دو موج رادیویی که با یکدیگر تلاقی می‌کنند با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد تا قدرت سیگنال را افزایش  و کاهش دهند. در تصویر زیر می‌توانیم دو موج رادیویی (خطوط فاصله‌دار) با طول موج و ارتفاع موج متفاوت (دامنه نوسان) را ببینیم که با هم تلاقی می‌کنند؛ آنها با هم موج رادیویی ترکیبی و جدیدی (خط پررنگ) را تشکیل می‌دهند که بسیار متفاوت با امواج رادیویی اصلی است.

آنتن های رادیویی اساس کار و انواع:

هدف استفاده از آنتن های رادیویی ، تبدیل کردن انرژی الکتریکی به امواج رادیویی است. هیچ مودم رادیویی ای بدون آنتن قابل استفاده نمی باشد. با توجه نوع تجهیز و کاربرد آن ، از انواع متفاوت آنتن استفاده می شود. ( حتی در موارد خیلی ساده آنتن می تواند یک تکه سیم ساده باشد. ) زمانی که یک سیگنال رادیویی به یک آنتن برخورد می کند ، باعث می شود که الکترون های داخل سیم ( خیلی ساده شده آنتن ) به نوسان در آیند. این پدیده باعث بوجود آمدن جریان الکتریکی می شود ، که باعث تقویت سیگنال اصلی می شود.

توان خروجی آنتن رادیویی یک شاخص کلیدی برای عملکرد آنتن است. توان یک آنتن بیانگر این مقوله است که آنتن چقدر قدرت تبدیل سیگنال ورودی به امواج رادیویی ( در یک جهت خاص یا چند جهت مختلف ) را دارد. واحد اندازه گیری توان یک آنتن دسیبل است و قاعدتا هرچه مقدار این عدد برای یک آنتن بیشتر باشد ، آن آنتن قوی تر است. این قوی بودن به این معنی است که توانایی آنتن برای ارسال امواج رادیویی ، دقیقا در یک جهت ، بیشتر است و امواج رادیویی در بقیه جهات کمتر پراکنده می شوند.

آنتن های تک سو:

آنتن های تک سو ، امواج رادیویی را فقط از یک جهت خاص دریافت و ارسال می کنند. معمول ترین مدل از آنتن های تک سو YAGI است که به طور مثال به عنوان آنتن تلویزیون استفاده می شود. مزیت استفاده از چنین آنتن هایی ، سیگنال قوی و جهت کاملا مشخص استفاده از آن است. در نتیجه باعث می شود که مسافت های طولانی تری را برای استفاده پوشش دهد.

آنتن های چند سو:

بیشتر آنتن های رادیویی دارای این قابلیت هستند که در مد یک سو و یا مد چند سو کار کنند. آنتن های چند سو سیگنال های رادیویی را در زاویه 360 درجه دریافت و ارسال می کنند. به این نوع از آنتن ، آنتن تک قطبی نیز می گویند. آنتن تک قطبی به صورت میله ای است که در بالای یک صفحه رسانا قرار دارد و معمولا نسبت به آن قائم قرار می گیرد. منبع تغذیه در این نوع آنتن‌ها در بین میله و زمین قرار می‌گیرد و یک سر آن به میله و سر دیگر آن به زمین وصل می‌شود. این آنتن در مقابل آنتن دوقطبی قرار دارد که دارای دو میله است که منبع تغذیه بین آن دو میله قرار می‌گیرد.

مزیت این آنتن نسبت به آنتن دوقطبی ابعاد کوچک تر آن است که باعث افزایش استفاده آن در موارد عمومی شده است. این آنتن‌ها در اتومبیل‌ها هم به کار می‌رود که در این حالت سقف اتومبیل به عنوان صفحه زمین عمل می‌کند. بدیهی است که در این حالت میله آنتن کاملاً افقی قرار نمی‌گیرد.

در زیر تصویر چند مدل مختلف از آنتن های رادیویی نمایش داده شده است: